"Vårt mål är att tillföra kompetens, karisma, glädje och kreativitet när kunden behöver hjälp med att genomföra sitt event."
       
     
Who are we?
       
     
Let us market you!
       
     
       
     
Läs mer om vår Youtube kanal:
       
     
Read more about our Youtube channel:
       
     
  "Vårt mål är att tillföra kompetens, karisma, glädje och kreativitet när kunden behöver hjälp med att genomföra sitt event."
       
     

"Vårt mål är att tillföra kompetens, karisma, glädje och kreativitet när kunden behöver hjälp med att genomföra sitt event."

Who are we?
       
     
Who are we?

We are Batts and Jara! Founders of the association Ale Pyssel- och Kultur förening and the popular DIY Youtube channel Batts and Jara.  With almost 10 years of experience working with creative events and kids entertainment, we're taking events to the next level. We are among the best DIY pro's and entertainers in the business. 

Photo: http://100kitchenstories.se

Let us market you!
       
     
Let us market you!

Our Youtube is signed by United Influencers. We have had collaborations with Nickelodeon, Party Land, Ikano bostad, SVT, CChobby and many more! We would love to market your brand with us as front figures. 

       
     
Flexibelt boenbde med Batts & Jara

We did a collaboration with Ikano Bostad where we were invited to view their apartments from a DIY and crafty perspective.

Läs mer om vår Youtube kanal:
       
     
Läs mer om vår Youtube kanal:

DIY With Batts And Jara är en pyssel show online! Vi finns för att alla unga på youtube ska ha positiva förebilder att vända sig till när dem surfar! Alla tjejer på youtube behöver inte syssla med smink och shopping videos, våra videos riktar sig helt på kvalite i content, unika kreativa DIY ideer och skön attityd. Vi vill bli ännu bättre och nå ut till många fler! Vi vill skapa magiskt innehåll som inte ska sluta förvåna och inspirera våra tittare. Vi är aldrig nöjda förens våra videos är 100% i kreativitet och i det unika. Vi vill via vår kanal skapa en inspirerande plattform på youtube och på internet världen, detta kräver massor av tid på att skapa inspirerande och unika videos.
Vårt projekt/ vårt mini program är filmat på ett roligt och coolt vis. Vi blir skickliga programledare och vi leder programmet på ett speciellt vis. Kameran följer personens rörelser och vi är enbart två personer som står bakom produktionen, vilket gör det väldigt personligt och roligt för tittarna att veta. 


Vi vill att vårt material ska bli så unikt att ingen kan efterlikna. Vi tror verkligen på vår idé, då vi är dem enda i Sverige som gör detta online med sådan karisma och tanke på film kvalité ser vi goda utvecklings möjligheter! 

Photo: http://100kitchenstories.se

Read more about our Youtube channel:
       
     
Read more about our Youtube channel:

DIY With Batts And Jara is a crafts show online! We exist so that all young people on YouTube should have positive role models to turn to when they surf! All girls on YouTube do not need to engage in makeup and shopping videos, our videos are aimed entirely at the quality of content, unique creative DIY ideas and nice attitude. We want to be even better and reach out to many more! We want to create magical content that shouldn't stop amaze and inspire our viewers. We are never satisfied with our videos until they are 100% in creativity and in the unique. Through our channel we want to create an inspiring platform on YouTube and the internet world, this requires lots of time to create inspiring and unique videos.

Our project/Our Mini program is filmed in a fun and cool way. We become skilled TV presenters and we lead the program in a special way. The camera follows the person's movements and we are only two people behind the production, which makes it very Personal and fun for the viewers to know.

We want to evolve and be the best! We want our material to be so unique that no one can emulate. We really believe in our idea, as we are the only ones in Sweden who do this online with such charisma and thought on film.

We see good development opportunities! We need more who believe in us and are willing to see the uniqueness of our production.

Photo: http://100kitchenstories.se